Complementant a la Campanya Aniversari Condis de TV, des de OBB COM us presentem la gràfica en diferents formats com PLV i OPIS, així com escoltar les falques en diferents emissores de ràdio.

FALCA RÂDIO 1        FALCA RÀDIO 2

 

2020 Opis 118x175_2020 Cat_B_1.jpg

2020 Opis 118x175_2020 Cat_B_2.jpg

2020 Opis 118x175_2020 Cat_B_3.jpg

2020 PLV Condis 2020 Cat_B_1.jpg

2020 PLV Condis 2020 Cat_B_2.jpg