catalogo castello

OBBCOM ha dissenyat el catàleg de presentació dels serveis de l’assessoria Castelló Gestió d’Empreses. En aquesta ocasió, també s’ha adaptat el catàleg a les seves versions online.